Romsics Ignác: Horthy Miklós emléke megosztja a társadalmat

Példátlan érdeklődés kísérte Romsics Ignác történészprofesszornak, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagjának Horthy Miklós emlékezete című előadását szerda délután az Erdélyi Múzeum-Egyesület székhelyén, a Korunk Akadémia sorozatzárójaként, Kovács Kiss Gyöngy főszerkesztő konferálásával. A zsúfolt teremben csak a csilláron nem lógtak emberek, többen a padlón kényszerültek ülni, és sokan kint rekedtek az előtérben. Az előadásról videófelvétel készült, és a román nyelvű sajtó is – szinkrontolmácsolást igénybe véve – nagy létszámban vonult fel „szenzációt” vadászni. Az elmúlt napokban a román nyelvű sajtó nagy terjedelemben cikkezett arról, hogy a Kolozsvári Magyar Napok keretében a kolozsvári önkormányzat pénzén megemlékezést (comemorare) tartanak a kormányzóról, jóllehet törvény tiltja a fasiszta jelképek használatát Romániában. Ezért Kovács Kiss Gyöngy román nyelven is elmondott felvezetőjében leszögezte: nem megemlékezésről, hanem tudományos előadásról van szó. A téma sokak számára még ma sem eléggé ismert ahhoz, hogy napirendre térhessenek felette, ám a neves történész előadásában igyekezett tárgyilagos képet festeni a huszadik századi magyar történelem sokat vitatott alakjáról.

A történészprofesszor előbb Horthy Miklós családi hátteréről, személyiségéről, emberi vonásairól szolgáltatott adatokat: a kenderesi szülői birtoktól a debreceni Református Kollégiumon és a soproni Német Gimnáziumon át a fiumei tengerészeti akadémiáig. Majd következett három év gyakorlati szolgálat az Osztrák-Magyar Monarchia kilenc hadihajóján, és házassága Aradon Purgly Magdolnával, akivel három gyermeküket nevelték fel. 1909-1914 között Ferenc József császár szárnysegéde, 1915-1917-ben a Novara parancsnokaként az első világháborúban több sikeres csatában vett részt, a Prinz Eugen parancsnokaként pedig elismerésre tett szert, amikor matrózlázadást fojtott el. Ötvenévesen hazament a kenderesi birtokra, békés vidéki életre vágyott, de a Tanácsköztársaság uralomra jutásakor 1919-ben Szegeden már szervezte a nemzeti hadsereget, kultusza ekkor kezdett nőni. A fehérterror az ő felelőssége (kb. ezer kivégzés volt, nehéz elképzelni, hogy ezekről nem tudott), Horthy keményen lépett fel a kommunistákkal szemben. Amikor bevonult Budapestre, és elmondta híres beszédét, azzal megosztotta a magyar társadalmat. Egyesek szerint országmentő volt, mások a gyilkos hóhért látták benne.

A nagyhatalmak kezdeményezésére 1920. március 1-én ideiglenes kormányzóvá tették. Ugyanis az Antant nem akarta IV. Károlyt visszaengedni a trónra, nem akartak többé Habsburgot látni uralmon, és helyette ezt a korlátolt jogkörű intézményt hozták létre. Horthy látta, hogy nincs döntése a parlamentben, ezért igyekezett a hadseregben nagyobb hatalmat szerezni. A politikát átengedte Bethlen István miniszterelnöknek, ő pedig a főurak és katonatisztek szokása szerint vadászattal, teniszezéssel, úszással, pótnemesi rend alapításával töltötte idejét. 1936-ban találkozott Hitlerrel, aki arra kérte, hogy Magyarország támadja meg Szlovákiát, Horthy azonban elutasította ezt.

Link (2015.08.21)