Újjászületett a Farkas utcai református templom

Zsúfolásig megtelt a felújított kolozsvári Farkas utcai református templom a vasárnapi felszentelő istentiszteleten: a korszerű megvilágítással gazdagodó műemlék épület nemcsak a fényeknek köszönhetően nyújtott impozáns látványt. Az ünnepi istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke úgy fogalmazott: nemcsak a kolozsvári közösség, hanem a kárpát-medencei magyarság ünnepe is ez az alkalom, mert „a Farkas utcai templom mindannyiunk jelképe”.

Az ünnepélyes átadást követő sajtótájékoztatón az egyházi elöljáró arról beszélt, hogy az erdélyi református egyházkerületben több mint 650 templom található, többségük pedig A vagy B kategóriás műemlék. „Ezeknek a felújítása meghaladja az egyház erejét. Már a templomok építésekor is mecénások támogatták a munkálatokat, ezért nem várható el, hogy az egyház kizárólag a hívek önkéntes adományaiból újítsa fel a műemlék templomokat. Ezért is fontos, hogy az Európai Unió, a román kormány és a magyar kormány is jelentősen hozzájárult a költségekhez” – magyarázta Kató Béla.

A püspök arra is rámutatott: ahhoz képest, hogy mennyi időt szokott tartani egy műemlék restaurálása, a Farkas utcai templom nagyon gyorsan, nem egészen két év alatt újult meg. Az egyházi elöljáró hangsúlyozta: a templom nem csak a reformátusoké, hanem a teljes kolozsvári közösségé, felekezettől és nemzeti hovatartozástól függetlenül, mert az egyház értékek megőrzője, bárki látogatja a templomot, az ő számára is ugyanazt az értéket képviseli az épület.

Hasonlóan vélekedtek a város vezetői is: Horváth Anna alpolgármester az istentiszteletet követő beszédében úgy fogalmazott: a közösség győzelmet ünnepelhet, a Farkas utca templom felújítása pedig nemcsak a célszerűség szempontjából örvendetes, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír. Emil Boc polgármester ugyancsak azt hangsúlyozta, hogy az ünnepség egyedülálló pillanat mind a kolozsvári reformátusoknak, mind az egész városnak, hiszen a műemlék templom egyedülálló az országban.

„Kolozsváron mindenkinek otthon kell éreznie magát, különbözőek vagyunk, de egy közösséget alkotunk” – fogalmazott az elöljáró. Hozzátette: a polgármesteri hivatal büszke a templomépületre, továbbá arra is, hogy Kolozsváron öt különböző felekezet püspöksége található meg, ami példa nélküli a térségben.

Balog Zoltán, Magyarország emberi erőforrások minisztere ünnepi köszöntő beszédében arra tért ki, hogy a 21. századi újításoknak köszönhetően a templom ma jobb állapotban van, mint negyven, száz vagy kétszáz évvel ezelőtt. A miniszter a tradíció és az innováció ötvözését tartotta az egyház, a magyarság és a románság legfontosabb feladatának is, „hogy a tradíció ne csak múlt legyen, az innováció ne csak jövő legyen”.

Maksay Ádám, a felújítási munkálatok főtervezője a templomban, majd később a sajtótájékoztatón is felidézte a restaurálás viszontagságos történetét. Emlékeztetett: az Erdélyi Református Egyházkerület még 2005-ben nyert támogatást az épület állapotának felmérésére. Három évvel később, 2008-ban pályázták meg az épület felújítását, amelyet már 2012-ben elnyertek, de a bürokráciának betudható időhúzás miatt csak tavaly kezdték el a munkálatokat, amelyek kivitelezésére az eredetileg tervezett 36 hónap helyett 18 hónap állt rendelkezésre.

A restaurálás keretében megjavították a tetőszerkezetet, megtámasztották a kidőlni készülő oromfalat, emellett bevezették az áramot, kicserélték a templom fűtőberendezését, az épület pedig díszkivilágítást is kapott, a külső falakat pedig olyan anyaggal vonták be, amely lehetetlenné teszi, hogy grafittivel összemázolják.

A 18,9 millió lej (1,3 milliárd forint) értékű munkálatok költségeit az Európai Unió és a román állam fedezte, az egyháznak csak mintegy 305 ezer lejes önrésszel kellett hozzájárulnia a költségekhez.

A 60 méter hosszú, 19 méter magas belső boltozatú templom megépítését Mátyás király rendelte el 1486-ban. A ferences rend által 1489 és 1516 között felépített templomot a Boldogságos Szűz Máriának szentelték. Az épület megszenvedte a protestánsok és a katolikusok közötti villongásokat, Bethlen Gábor romos állapotban juttatta 1622-ben a református egyháznak. A templom melletti rendházból csak a kolostor kerengőjének északi része maradt meg.

Az ismét teljes pompájában tündöklő Farkas utcai református templom a héten zajló Kolozsvári Magyar Napok ideje alatt reggel tíztől este 7 óráig látogatható, a rendezvénysorozat keretében pedig több orgonaversenyt is fognak itt szervezni.

http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/ujjaszuletett-a-farkas-utcai-reformatus-templom  (2015.08.16)