A Kolozsvári Magyar Napok SMS-kampányának nyereményjátéka SZABÁLYZAT

 

1. Szervező: Asociația Clujul Comoară Kincses Kolozsvár Egyesület. Székhely:Cluj-Napoca/Kolozsvár, Regele Ferdinand/Wesselényi utca 1. sz., 2. lakrész. Adószám: 27442993

2. A játékban részt vevő személyek:
2.1 A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött személy, aki romániai lakóhellyel rendelkezik, és betartja a jelen szabályzatba foglaltakat.

2.2 A játékban csak természetes személyek vehetnek részt. Jogi személyek ugyan küldhetnek támogató SMS-t, de a nyereményjátékra nem regisztrálhatnak.

3. Nem vehetnek részt a játékban:
– jogi személyek;
– akik nem töltötték még be a 18. életévüket;
– akik nem rendelkeznek romániai lakóhellyel;
– akik cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt állnak;
– akik tagjai a Kolozsvári Magyar Napokat szervező központi stábnak (lásd a www.magyarnapok.ro internetes oldalon a Szervezőcsapat menüpontot). A központi stáb közeli rokonai vagy hozzátartozói szintén nem vehetnek részt a nyereményjátékban. Jelen szabályzat értelmében közeli rokonnak vagy hozzátartozónak minősül: szülő, nagyszülő, házastárs, gyermek, gyám, gyámolt, testvér, testvér házastársa, testvér gyermeke.

3.2 A játékból kizárásra kerül minden olyan személy, aki nem tartja be a jelen szabályzatba foglaltakat, aki bármilyen módon manipulálni próbálja a játék eredményét, valamint az, akiről utólag derül ki, hogy nem lett volna joga jelentkezni a játékra.

4. A játék időtartama:
2014. augusztus 7–24.

5. A játék menete:
5.1 A játékba kerülés első mozzanataként a résztvevő támogató SMS-t küld a 8842-es számra, melynek értéke 2 euró. SMS-t az Orange, a Vodafone vagy a Cosmote romániai hálózatokról lehet küldeni. Az SMS díja előfizetői csomag esetén áfamentesen kerül kiszámlázásra a következő havi számlán. A PrePay csomaggal rendelkezők esetében az SMS díja (amennyiben rendelkezik az SMS küldéséhez szükséges euró kredittel) az SMS elküldésének pillanatában kerül levonásra.
Az SMS-t beküldők visszaigazoló SMS-t kapnak, melynek tartalma (a szolgáltatótól függően): „Köszönjük 2 eurós adományát! A Kolozsvári Magyar Napok és a Cosmote/Vodafone/Orange / Zilele Culturale Maghiare din Cluj
și Cosmote/Vodafone/Orange vă mulțumesc pentru donația de 2 euro!”

5.2 Az SMS-beküldőknek a nyereményjátékon való részvételhez regisztrálniuk kell, melyet augusztus 17–24. között tehetnek meg a kihelyezett információs standoknál.

5.3 A regisztráció során a résztvevő köteles megmutatni a visszaigazoló SMS-t, melyet személyes adatainak (név, személyi szám/CNP, lakcím, mobiltelefonszám) megadása követ. A megadott személyes adatok tárolása egy elektronikus adatbázisban történik. A sikeres regisztrációról a résztvevő egy visszaigazoló nyereményszelvényt kap, mely igazolja a játékba történő bekerülését.
A szelvényt és a visszaigazoló SMS-t a játék végéig meg kell őrizni, ezek nélkül nem vehető át a nyeremény!

5.4 A beküldött SMS-ek számától függetlenül egy személy mindössze egyszer vehet részt a nyereményjátékban, azzal a telefonszámmal, melyet az információs standnál megadott.

6. Nyeremények:

6.1 Fődíj: egy 98 cm átmérőjű SAMSUNG Smart TV UE39F5700

      Második díj: egy SAMSUNG Galaxy S3 okostelefon

6.2 A díjazottak kisorsolása közjegyző jelenlétében egy számítógépes program (véletlen generátor) segítségével történik.

6.3 Kisorsolásra kerül a két díjazott (I. és II. helyezett) és további 5 személy, akik egy tartalék-listára kerülnek.

6.4 A díjazottakat a sorsolást követően telefonon értesítik.

6.5 A díjazottak nyereményeiket a sorsolás napjától számított 30 napon belül vehetik át.

6.6 A díjazottak nyereményeiket személyesen vehetik át a Kincses Kolozsvár Egyesület székhelyén.
6.7 Amennyiben a díjazottak közül valaki bármely okból kifolyólag (saját mulasztás, a játékszabályok be nem tartása miatti kizárás, technikai okok stb.) 30 napon belül nem veszi át a nyereményét, helyét a tartalék-listán soron következő személy veszi át.

6.8 A díjazott a nyeremény átvételekor köteles bemutatni a visszaigazoló SMS-t, amelyet augusztus 7–24. között kapott, a regisztrációs szelvényt és személyazonossági igazolványát. A telefonszámnak, melyre a visszaigazoló SMS érkezett, meg kell egyeznie azzal a számmal, mellyel a nyertes személy a játékban regisztrált.

6.9 Támogató SMS-t augusztus 24., a nyereményjáték lejárta után is lehet küldeni, ám ekkor már nem jár jutalom az adományért.

7. Adatvédelem:
7.1 A Kincses Kolozsvár Egyesület a személyes adatokat az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi és etikai előírások betartásával (különös tekintettel a 677/2001. törvényre) kezeli, tárolja és dolgozza fel, harmadik személynek nem adhatja át, nyilvánosságra nem hozhatja.

7.2 A résztvevő a regisztrációval beleegyezik abba, hogy az előzőek értelmében személyes adatait a Kincses Kolozsvár Egyesület rögzítse, és a játékkal kapcsolatosan a díjazottak beazonosítása és értesítése érdekében felhasználja.

8. Felelősség kizárása:
8.1 Hibás SMS küldéséért vagy egyéb technikai hibáért a Kincses Kolozsvár Egyesület nem vállal felelősséget.
8.2 A Kincses Kolozsvár Egyesület a nyeremények tekintetében nem vállal minőségi felelősséget, a nyertes ilyetén igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

8.3 A résztvevő a nyereményjátékkal kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

8.4 A Kincses Kolozsvár Egyesület fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a www.magyarnapok.ro internetes oldalon közzéteszi.

9. Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdés feltehető a
e-mail címen, illetve a kihelyezett információs standoknál.